LITHUANIANCARILLONS

NAUJI METAI SU KAUNO KARILIONU
2014 gruodžio 31 d., 23:30
Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje / Kaunas Vytautas the Great War Museum square:
kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį 16:00 - 16:30 varpų muzikos koncertai. / Every weekends at 4:00 - 4:30 pm Carillon Music Recitals
Kaunas Carillon

KAUNAS CARILLONNEURS
Julius Vilnonis
Julius Vilnonis (miesto karilionininkas)

Giedrius Kuprevičius
Giedrius Kuprevičius (kviestinis karilionininkas)

KLAIPĖDA CARILLONNEURS

Kęstutis Kačinskas
Kęstutis Kačinskas

Stanislovas Žilevičius
Stanislovas Žilevičius


bell png
KARILIONAS (carillon) – specifinis atvirame lauke skambantis muzikos instrumentas, kurį sudaro chromatiškai suderintų varpų komplektas. Kariliono varpai tvirtinami prie eilėmis išdėstytų sijų. Varpais skambinama klavišų klaviatūra ir pedalais. Varpų skaičius svyruoja nuo 23 iki 80. Karilionai įrengiami specialiai tam pastatytuose bokštuose arba aukštuose istoriniuose pastatuose (pvz., bažnyčiose). Kariliono gimtinė - Olandija, Belgija ir Šiaurės Prancūzija. Pirmąjį karilioną sukūrė broliai Pieter ir Francois Hemony 1652 metais Olandijoje. Šiuo metu visuose pasaulio žemynuose yra virš 800 karilionų - daugiausia Olandijoje – virš 200. Lietuvoje yra 2 instrumentai - Kaune 35 varpų karilionas (iki 2006 metų) atlietas Belgijoje 1935 metais, Michiels jr. Tornau liejykloje. Kauno karilionas 1937 metais įrengtas gen.Vlado Nagevičiaus ir kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos rūpesčiu Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokšte (architektūrinio ansamblio architektas V.Dubeneckis, 1936m.). Po renovacijos Kauno karilionas turi 49 varpus. Kitas, 48 varpų karilionas, lietas Vokietijoje, įrengtas Klaipėdoje, centrinio pašto bokšte. Pakeistas nauju 2006 metais. Senasis išmontuotas ir saugomas.

Viso pasaulio karilionierius vienija Pasaulinė kariljonų federacija (WCF) kurios nare yra ir Lietuvos asociacija "Karilionininkų gildija" (nariai Kęstutis Kačinskas, Giedrius Kuprevičius, Julius Vilnonis, Stanislovas Žilevičius. Nuo pat gildijos įsikūrimo garbės nariu buvo Svendborgo (Danija) karilionininkas Hans Mollerup(*1935 V 24 - †2010 XII 23).

bell png2011metų rugsėjo 20 d. naujuoju LKG Garbės nariu išrinktas ilgametis Lenkijos karilionininkų draugijos prezidentas Grzegorz Szychlinski.

bell pngPKF (WCF) kasmet rengia kongresus, leidžia kompaktines plokšteles, žurnalus ir biuletenius. Svetainės adresas:
www.carillon.org

bell pngGroti karilionu mokoma specialiose mokyklose Belgijoje, Danijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, JAV ir vasaros kursų metu. Karilionu skambinama labai įvairi muzika – nuo paprastų liaudies dainų iki sudėtingų klasikinių, šiuolaikinių, virtuozinių kūrinių, džiazo muzikos. Pastaruoju metu karilionas dažnai derinamas su kitų instrumentų muzika – vienu metu groja ir simfoninis orkestras, dainuoja chorai, solistai. Tokių koncertų buvo ir Lietuvoje. Visas repertuaras sudarytas iš specialių aranžuočių ir originalių kūrinių varpams.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Kauno karilionu skambino (nereguliariai) Jonas Lechavičius, Juozas Tallat-Kelpša, Jonas Vaičaitis. Abejones apie Viktoro Kuprevičiaus koncertus iki 1956 metų išblaško kompozitoriaus archyve rasta 1948 metų nuotrauka:
V_Kuprevicius_1948
Taigi, galima teigti, kad jam šis instrumentas buvo žinomas ir anksčiau. Privačiuose pokalbiuose Maestro apie tai kalbėjo, nors viešai dėl pilnai suprantamų tuometinių aplinkybių šio fakto neminėjo. Reguliarūs Viktoro ir Giedriaus Kuprevičių koncertai Kauno karilionu prasidėjo 1956 metais. Vėliau karilionu skambino Raimundas Eimontas (12 metų) ir Julius Vilnonis (iki šiol). VK
Viktoras Kuprevičius (1901-1992)

Šiuo metu kiekvieną savaitgalį Kauno karilionu skambina Julius Vilnonis (nuo 1983 metų), 2010 metais išrinktas asociacijos "Kariljonininkų gildija" prezidentu. Į emeritus įšėjęs Giedrius Kuprevičius yra kviestinis miesto karilionininkas. Kauniečiai karilionininkai koncertavo Lenkijoje, Belgijoje, Olandijoje, Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje.

Kauno karilionui kūrinių parašė Mindaugas Urbaitis, Algimantas Kubiliūnas, Antanas Jasenka, Zita Bružaitė, Algirdas Klova, Giedrė Pauliukevičiūtė, Vladas Švedas, Dalia Kairaitytė, Vidmantas Bartulis, Viktoras ir Giedrius Kuprevičiai, Julius Vilnonis, Kęstutis Kačinskas, Tatjana Voronina (Peterburgas), Marta Jirackova (Čekija )ir kt. Išleisti LP ir CD su Kauno kariliono įrašais.

Karilionai dažniausiai būna su klaviatūra ir pedalais, skirtais skambinti gyvam muzikantui, bet pasitaiko ir papildomos įrangos – specialus besisukantis mechaninis būgnas, kuriame įmontuoti tam tikrais tarpais išdėstyti kuoleliai. Sukantis būgnui jie kabina varpų svertus ir kariljonas skambina automatiškai. Šiuo metu įrengiant naujus karilionus arba juos renovuojant tokių įtaisų atsisakoma ir jie būna dažniausiai tuomet, kai prie instrumento nėra klaviatūros.

bell pngPreliudas M.K.Čiurlionio atminimui
Kauno kariljonu skambina australietė
Astrid Bowler (Canberra)

Astrid Bowlerbackgroundmusic

KONCERTAI KAUNO KARILIONU
bell pngKviečiame į atnaujinto Kauno kariliono koncertus, kurie vyksta kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį 16:00 - 16:30 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Muzikantai su klausytojais pasimato tuoj po koncerto per atidarytą viršuje bokšto langą.

CONCERTS OF KAUNAS CARILLON

are held each Saturday and Sunday on 16:00 - 16:30 in front of Vytautas Magnum War Museum. There are additional concerts on holidays.

Contacts
:
info@carillon.lt

bell png

KONCERTAI KLAIPĖDOS KARILIONU
klaipedos karilionas

Varpų muzikos koncertai naujuoju Klaipėdos karilionu vyksta Laikrodžių muziejaus sodelyje
kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį 12 val.

Karilionu taip pat skambinama valstybinių bei tautinių švenčių progomis. Koncertų metu skamba aranžuoti ir originalūs karilionui sukurti kūriniai.

CONCERTS OF KLAIPĖDA CARILLON

are held each Saturday and Sunday on 12:00 - 12:30 in the Clock Museum Garden (Liepų str. 12)
Contacts:
stasiukaz@gmail.com / carillonnier

Klaipėdos kariljonu nuolat skambina kariljonininkai
Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.
Pastaraisiais metais koncertavo svečiai Giedrius Kuprevičius bei Julius Vilnonis (Kaunas), Malgorzata Drziewiecka (Lenkija), Jane O. Lauridsen (Danija) bei Jo Haazen (Belgija).

Klaipėdos karilionininkai senuoju Peter‘io Schiling‘o projektuotu ir 1987 m. Apoldos (Vokietija) varpų liejyklos meistrų įrengtu karilionu Klaipėdos centrinio pašto bokšte, išleido savo kompaktinius diskus „KLAIPĖDOS MIESTO VARPAI“ (K.Kačinskas) ir „PRIE SENOS VARPINĖS“ (S.Žilevičius). S.Žilevičius aranžavo ir išleido leidinį F.Liszt „Vengrų rapsodija“ No.2 karilionui.

2006 m. rugsėjo17 d. ivyko paskutinis koncertas senuoju karilionu. Po to senasis karilionas buvo išmontuotas ir prasidėjo naujo „Royal Eijsbauts“ (Olandija) firmos kariliono montavimo darbai. Montavimo ir mechanizmo derinimo darbus atliko „Royal Eijsbouts“ (Olandija) ir „Virmaldos“ (Lietuva) firmų meistrai. Naująjį karilioną sudaro 48 varpai. Klaviatūros manualo diapazonas keturios oktavos: c1, d1, dis1 – c5. Pedalų diapazonas: c1, d1, dis1 – c3. Derinimas in F. Didžiausio varpo svoris 903 kg, diametras 1163 mm, mažiausio – 10 kg. ir yra 182 mm. diametro. Bendras visų varpų svoris virš 5095 kg.

Naujojo Klaipėdos kariliono inauguracija įvyko 2006 m. gruodžio 25 dieną.

bell pngbell pngbell png
Our Friends


about the famous Carillons in the World


Belgie
Mechelen
City with 2 carillons and Royal Carillon School

2012 03 26

The Royal Carillon School was founded in 1922 by renowned carillonneur Jef Denyn, in whose honor it was later named, with the support of Americans Herbert H. Hoover, John D. Rockefeller, and William Gorham Rice.  The first institution of its kind in the world, the school soon gained international acclaim and has trained carillonneurs from nations across the globe, including China, the Czech Republic, France, Germany, Ghana, Japan, New Zealand, Portugal, Russia, Switzerland, Taiwan, the United Kingdom, and the United States.

The institution has developed under the successive direction of Jef Denyn (1862-1941), Staf Nees (1901-1965), Piet Van den Broek, and Jo Haazen, its present director.  Throughout its history, it has established an eminent reputation and made a signifcant impact on carillon performance throughout the world......
Mechelen carillons

Mechelen_1

Mechelen_2

Mechelen_3

NZ
Wellington
National War Memorial Carillon

2012 03 11
Wellington Carillon

Towering over 50 metres in height, the National War Memorial Carillon has been prominent in Wellington’s skyline since the 1932 Anzac Day dedication ceremony.
The original 49 bells were private donations in memory of World War One casualties. A 1926 invitation by the Wellington War Memorial Carillon Society to purchase bells met with immediate success from the public.  Each bell has a name and dedication inscription.  One is dedicated to Leslie Beauchamp, brother of writer Katherine Mansfield. Other bells bear the names of military units and specific battles.  The British firm, Gillett & Johnston cast the bells in Crydon, England.
Since 1984, the Carillon has been substantially rebuilt and enlarged.  20 mid range bells have been replaced and 21 smaller treble bells have been added. To mark the 50th anniversary of the ending of World War Two, the Government donated in 1995 four large bells - Grace (Aroha), Hope (Tumanako), Remembrance (Whakamaharatanga) and Peace (Rangimarie).  These bells were cast by the Whitechapel Bell Foundry in London, England. In addition, National Carillonist Timothy Hurd donated 5 smaller bells. The Carillon has 74 bells ranging in size from 10 kgto 12.5 tones with the ‘Peace’ bell being the largest in the Southern Hemisphere.  With a combined weight of 70.5 tones, the Carillon is the third largest in the world and has a musical range of 6.5 octaves.

How is the Carillon played?

The Carillon is played by a keyboard (or clavier) consisting of rows of wooden keys which the Carillonist plays with their hands and feet.  The bells themselves do not move as they are bolted to a frame.  Under each bell is an iron clapper (or arm) which is attached by a system of levers and wires to the Carillonist’s clavier.  The sound produced is controlled by the amount of energy used, so it is a pure mechanical action.  The National War Memorial Carillon’s clavier is one of the most modern in the world and was designed and built by the National Carillonist Timothy Hurd.

Carillonists

 • Gladys Watkins (1932-1936)
 • John Randal (1937-1950, 1954-1983)
 • Selwyn Baker (1950-1954)

  Timothy Hurd
 • Timothy Hurd QSM (since 1984)
  studied composition with Krzysztof Penderecki and Jacob Druckman at Yale University, with further postgraduate study in Holland and Belgium. He received the Artist's Diploma in carillon performance from the Netherlands Carillon School in 1980, where he studied with Peter Bakker and Leen 't Hart. He did research in musicology at the Catholic University of Leuven and studied Flemish carillon music at the Royal Carillon School 'Jef Denyn' in Mechelen. In 1981, he was awarded the Prix d'Excellence by the Dutch government.

  After two years in Florida as Carillon Scholar at Bok Tower, then teaching at the Scandinavian Carillon School in Denmark, he became National Carillonist of New Zealand in October 1984, where he plays the National War Memorial Carillon, the third largest carillon in the world by total weight with 74 bells. He was awarded a Queen's Service Medal for his services to music in 1994. In 2001, he was appointed first Director of the National Carillon in Canberra, Australia.

  In 2010 Timothy Hurd
  as a Guest of the Carillon Festival was in Kaunas (Lithuania).

bell png

Netherlands

Utrecht Carillon
2012 03 04

Utrecht

The Dom Tower (Cathedral Tower, Dutch: Domtoren) of Utrecht is the tallest church tower in the Netherlands, at 112.5 metres (368 feet) in height,  and the Gothic-style tower is the symbol of the city. The tower was part of the Cathedral of Saint Martin, Utrecht, also known as Dom Church, and was built between 1321 and 1382, to a design by John of Hainaut. The cathedral was never fully completed due to lack of money. Since the unfinished nave collapsed in 1674 the Dom tower became a free standing tower.
The tower stands at the spot where the city of Utrecht originated almost 2,000 years ago.
The Dom Tower was one of the largest towers constructed in Europe during the fourteenth century, and it was planned to show the power of the church of Utrecht. Its construction led preacher Geert Groote to protest against the vanity of such an immense project, suggesting it was too tall, too expensive and all but aesthetic.
The tower consists of two square blocks, topped by a much lighter lantern. One of the most striking features is the absence of visible buttresses. Its particular shape and original architecture had a large influence on many other towers in the Netherlands, including the Martinitoren in Groningen. Upon completion in 1382 the tower stood 109 metres tall. However this height was increased during the restorations in 1910, to its present height of 112.5 metres.
The Dom tower was a multifunctional building. In addition to being a belfry, it contained a private chapel of the bishop of Utrecht on the first floor. It also served as the watchtower; the tower guard was housed on the second floor of the lower square block. /from Wikipedia/

logo_UKV

Arie Abbenes
Arie Abbenes
Malgosia Fiebig
Malgosia Fiebig

Canto Ostinato

bell png

Belgie
BELFRY of BRUGES
2012 02 26


Bruges Carillon

The belfry of Bruges, or Belfort, is a medieval bell tower in the historical centre of Bruges, Belgium. One of the city's most prominent symbols, the belfry formerly housed a treasury and the municipal archives, and served as an observation post for spotting fires and other danger. A narrow, steep staircase of 366 steps, accessible by the public for an entry fee, leads to the top of the 83-metre-high building, which leans about a metre to the east.
To the sides and back of the tower stands the former market hall, a rectangular building only 44 m broad but 84 m deep, with an inner courtyard. The belfry, accordingly, is also known as the Halletoren (tower of the halls).

The bells in the tower regulated the lives of the city dwellers, announcing the time, fire alarms, work hours, and a variety of social, political, and religious events. Eventually a mechanism ensured the regular sounding of certain bells, for example indicating the hour.
In the 16th century the tower received a carillon, allowing the bells to be played by means of a hand keyboard. Starting from 1604, the annual accounts record the employment of a carillonneur to play songs during Sundays, holidays and market days.
In 1675 the carillon comprised 35 bells, designed by Melchior de Haze of Antwerp. After the fire of 1741 this was replaced by a set of bells cast by Joris Dumery, 26 of which are still in use. There were 48 bells at the end of the 19th century, but today the bells number 47, together weighing about 27.5 tonnes. The bells range from weighing two pounds to 11,000 pounds. The carillon was restored in 2010.

Frank Deleu
Frank Deleu


Bruges Carillon Concerts: throughout the year: Wednesday, Saturday and Sunday at 11 a.m.
from mid June - mid September evening concerts on Monday and Wednesday at 9 p.m.

Evening concerts will start June 9, 2012

bell png
450 metų
Gdansko Rotušės karilionui

Gdansk 2011
Ta proga Gdansko Rotušės aikštėje įvyko iškilmės, kurių metu tarp kitų specialiai šiai progai parašytų kūrinių buvo atliktas Giedriaus Kuprevičiaus kūrinys:
Pieśń Muzy z dźwiękami trąb i dzwonów


audio

dedykowana 450-leciu
zbudowania carillonu na Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku
Poezja - Joachim Pastorius (1611-1681)
prawykonanie

wykonawcy:
Magdalena Witczak
Magdalena Witczak – sopran

Paweł Hulisz – trąbka I
Piotr Kowalkowski – trąbka II
Kamil Kruczkowski – trąbka III
Adam Stachowiak – trąbka IV

Monika Kazmierczak
Monika Kaźmierczak – carillon mobilny
Giedrius Kuprevičius – carillon Ratuszu


bell png
"CARILLON REVIEW"/POLAND

nemunas


bell png
ISTORIJAbell pngHISTORYbell pngISTORIJA


KAUNO KARILIONO RENOVACIJA
Naujiesiems varpams suteikti FUNDATORIŲ vardai.


1 varpas fis [pagal skambėsį mažosios oktavos]- KAUNAS - pirmojo didžiojo varpo fundatoriai ALMA IR VALDAS ADAMKAI
4 varpas H - PRISIMINIMŲ VARPAS - daliniai antrojo didžiojo varpo fundatoriai: Kęstutis MALAKAUSKAS, Liudo MAŽYLIO šeima; Vaidotas Jonas SKRICKAS; Reda DANIENĖ; Solveiga ir Elvis JANUŠKEVIČIAI;
38 varpas a - architekto J. ir J.JUOZAIČIŲ šeimos fundacija
39 varpas b - festivalio KAUNAS JAZZ fundacija / Jonas JUČAS
40 varpas h - dr.Olego SUROVO fundacija

41 varpas c - Ritos ir Arvydo GARBARAVIČIŲ fundacija
42 varpas cis - Petras LAZARAVIČIUS
/ Kredito unija "Giminėlė"
43 varpas d - Spaudos įmonių grupės REPRO fundacija / Generalinis direktorius Jonas LAZARAVIČIUS
44 varpas dis - Vidmanto STANIULIO knygyno fundacija
45 varpas e -dr. Vlado LAŠO šeimos fundacija
46 varpas f - BROLIŲ VARPAS - Romaldo ir Virginijaus RABAČIŲ fundacija
47 varpas fis - MARGIRIS Fundatoriai
Vita ir Irmantas LUKŠTARAUPIAI
48 varpas g - MARMAKŲ šeimos fundacija
49 varpas gis - Kauno Garbės piliečio, pirmojo karilionieriaus Viktoro Kuprevičiaus atminimui - sūnaus Giedriaus KUPREVIČIAUS fundacija


PADĖKA UŽ PARAMĄ:

ALMAI IR VALDUI ADAMKAMS
ZITAI ir EDUARDUI PETRONIAMS
EGLEI ZANEVIČIŪTEI ir MINDAUGUI PŪRUI
VIRGINIJAI ADOMAITYTEI
JONUI JUČUI
architektės JŪRATĖS JUOZAITIENĖS šeimai
GRAŽINAI RIMEIKIENEI ir jos vadovaujamai UAB
notarei GENOVAITEI PAKERYTEI
REPRO generaliniam direktoriui JONUI LAZARAVIČIUI
architektui KASTYČIUI ALEKNAVIČIUI
dr.VLADUI LAŠUI ir jo šeimai
kompozitorei TATJANAI VORONINAI (Peterburgas)
Petrui LAZARAVIČIUI
Vitai ir Irmantui LUKŠTARAUPIAMS
Aušrai ir Raimundui LIPINSKAMS
Mildai ir Remigijui ADOMAIČIAMS
Nijolei KANCEVIČIENEI
Vidai ir Kazimierui UMBRASAMS
Anelei ir Teodorui BITVINSKAMS
Vandai GIRDAUSKIENEI
Vidai GOGIENEI
Vilijai ir Povilui PAKALNIAMS
Rimai MOTIEKAITIENEI
Pauliui PAKALNIUI
MARMAKŲ šeimynai
Vidmanto STANIULIO knygynui
Romaldui ir Virginijui RABAČIAMS
Kęstučiui MALAKAUSKUI
Daliui RAŠKINIUI
Liudui MAŽYLIUI ir jo šeimai
radijo stočiai "TAU"
dienraščiui "Kauno diena"
Kauno picerijai "Čiau" ir jos vadovei Redai DANIENEI
poniai Teklei, pensininkei
Ritai ir Arvydui GARBARAVIČIAMS
Daliui KAMINSKUI ir žurnalui
Olegui SUROVUI
provizoriui Taurui Antanui MEKUI, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktoriui
Vaidotui Jonui SKRICKUI
Vytautui Jonui CHILINSKUI
Solveigai ir Elviui JANUŠKEVIČIAMS
Juliui VILNONIUI
Nijolei KUPSTAITEI
Martynui MALAKAUSKUIVarpo liejimas / Thank www.eijsbouts.com / Asten, Holland

bell png

Kaunas City Municipality
General Kaunas Carillon Sponsor -
Kaunas City Municipality
bell png
LINKS
WCF

World Carillon Federation

GCNA
Guild of Carillonneurs in North America

PSC
Polish Carillon Society

NL
Nederlandse Klokkenspel Vereniging


bell png

Asociacija "KARILIONIERIŲ GILDIJA"
contact: info@carillon.lt
Asociacijos kodas 3001 30413. Asociacijos sąskaita (litais ir valiuta)
LT91 7300 0100 9095 5609 AB banke SwedBank

bell png
Website Counter
Tracking Counter
started 2012 01 17

Updated 2014 01 03 Editor LKG

bell pngCARILLON is a stationary or transportable music instrument performed on in open air - manual (since the 13th c.), keyboard (mechanical, and since the 30s in the 20th c. electrical), automatic or percussive idiophone activated by the wind, and since the middle of the 20th c. – electronic. Keyboard carillon consists of a set of tuned bells and a system of levers (documented in 1512) arranged as two keyboards - one for hands, the other for feet (documented in 1602). The number of bells has grown from several (the 13th c.), some (beginning of the 16th c.) to 50–80 (the 20th c.). The range of a carillon has expanded from several tones to over 6 octaves. The lowest bell weights more than 10 t and is not less than 2 m in diameter, while the highest bell weights less than 10 kg and is less than 20 cm in diameter. Carillons are usually installed in specially erected towers or in tall historic buildings (such as churches, town halls, castles, universities). Carillon originated in the Netherlands, Belgium and Northern France, and soon spread in other countries of Western Europe and other continents. Numerous bells in the world (and in Lithuania), including carillons and chimes, were destroyed or silenced by the havoc of wars. Today there are about 250 carillons in Belgium and the Netherlands, 150 in the USA and Canada, 60 in France, about 40 in Denmark and Germany, totalling in 600 of the grandest and heaviest, most democratic and most expensive instruments around the world. The tradition of carillon music concerts is still alive today, there are carillon competitions and festivals, carillon foundries (the most known are in the Netherlands) are in function, there are bell and carillon history museums (Asten, Mechelen, Apolda), carillonneurs' associations and schools, the oldest and the most known of which is The Royal Carillon School of Mechelen (Belgium). It has been set up in 1922 by Jef Denyn. The present principal, Jo Haazen, is famous carillonneur.

bell pngThere are two carillons in Lithuania - one in Kaunas and one in Klaipeda. A propos, the set of 16 carillon type bells, cast in the 18th–20th century, was assembled and unsuccessfully tuned in the Vilnius Cathedral Bell Tower in 1967; some times Rimantas Gučas performed on it. Klaipeda carillon was cast according to Peter Schilling's design and put by the Schilling Bell Foundry experts (Apolda, Germany) in the tower of the main post office (built in 1893) in 1987. The instrument consists of 48 bells and a keyboard ranging in four octaves – c1, d1–c5. The biggest bell Kristupas weights 900 kg, the smallest – 15 kg. Total mass of the bells is 6800 kg, and with the construction-not less than 10 t. Klaipeda carillon is performed on by Kęstutis Kačinskas and Stanislovas Žilevičius. The bells of the Independent Lithuania, put in the (old) tower of the Kaunas Vytautas Magnum War Museum, rang for the first time in 1922. In 1919 the Lithuanian Seimas in the USA endorsed the lawyer Jonas Bagdžiūnas-Borden's proposal to cast Freedom Bell (financed by contributions of Atlanta Lithuanians) after the design of the USA Freedom Bell's (cast in Philadelphia in 1753).

bell pngThe Freedom Bell was brought to Kaunas on January 12th, 1922 and for the first time rang on February 16th. At the ceremony of the Bell's consecration the canon Juozas Tumas-Vaižgantas preached his famous Tower sermon – the 86-line ode. The Bell of an artistic and historical value (545 kg) was adorned with the Lithuanian State Emblem Vytis, donation inscription – Lithuanian Seimas in America for Lithuania / June 8- 11, 1919 and an epigraph by Lithuanian diplomat in the USA Bronius Kazys Balutis (1880-1967):

Oh, ring through the ages
For children of Lithuania
The one who does not protect the Freedom
Is not worth to live in it.

According to the Peace Treaty, signed on August 12, 1920, the Soviet Russia returned some bells that were taken from Lithuania during the WWI. The largest bell (3334 kg), began striking hours of Rochlitz mechanical clock, set in the tower of the Kaunas War Museum, in February of 1922.On February 21, 1922 the musicians Aleksandras Kacanauskas, Juozas Tallat Kelpša, Viktoras Žadeika, Juozas Žilevicius and Cnaniewicz, the director of the War Museum, General Lieutenant Vladas Nagius-Nagevicius and the museum's preserver, Major Petras Šeštakauskas decided to install the set of bells in the tower of the War Museum. Ohlson, the director of the bell foundry in Lübeck, selected nine bells from the ones returned from Russia and A.Kačanauskas tuned them.

bell pngIn October 1922 small automatic carillon kept ringing three times daily the melodies from both the Lithuanian anthem – National Song by Vincas Kudirka – and a church chant "Maria, Maria" by Česlovas Sasnauskas.In 1933 a modern carillon was ordered in Mechelen (Belgium) bell foundry Marcel Michiels to be put in the War Museum's tower, being erected in the garden, (architects of the ensemble Vladimiras Dubeneckis, Kazys Krikščiukaitis and Karolis Reisonas, 1931-1936). In spring of 1935 the carillon reached harbour of Klaipeda. But due to the tempering problems and other difficulties the instrument was installed in the Museum tower only in 1937. Kaunas carillon consists of 35 bells (the largest is 980 kg, the smallest – 30 kg, with the construction it weights 20 t), hand and feet keyboards and an automatic ringing shaft. On February 15, 1937 in a special deed the bells of the carillon were named after battle names, and several bells were given separate names (Vilnius, Gediminenas, Uhlan Birutenas). On September 8 of the same year, on occasion of the 20th anniversary of the formation of the first Lithuanian battalion, the commission of the Vytautas Magnum War Museum Collegium-Colonel Juozas Šarauskas (chairman), musician Emerikas Gailevičius, writers Liudas Gira and Kazys Inčiura, Colonel Lieutenant Balys Sližys, Major Petras Šeštakauskas, Captain Simas Stanaitis – has named all bells of the carillon. . Up to the Soviet occupation, Stasys Šimkus "Lithuanians We Are Bom" and Česlovas Sasnauskas "Maria, Maria" accompanied each raising and lowering of the Lithuanian state flag in front of the War Museum. On August 1, 1940, after the Lithuanian national flag was solemnly lowered for the last time, the Freedom Bell and carillon's Battle Bells became silent as well.

bell pngThey rang again only in 1956, after Viktoras and Giedrius Kuprevicius restored them and started regular performances.The Freedom Bell, however, remained silent. It resounded again after almost fifty years of oppressive soviet occupation on February 16th, 1989, when the Lithuanian national flag was again raised above the tower. Performers on the carillon included Jonas Lechavicius, Juozas Tallat Kelpša, Viktoras Kuprevičius and Jonas Vaičaitis (John Vaich) started giving carillon performances before the WWII. Alone and together with his son, composer Giedrius Kuprevicius , he has performed over 10 000 carillon concerts and has arranged over 400 works for the instrument. 12 years played Raimundas Eimontas. Since 1983 (until now) carillonneur Julius Vilnonis has also performed on the instrument. Carillon repertoire (applies to Kaunas carillon as well) consists of diverse music, specially composed for it as well as arrangements ranging from various folk melodies to classical works, contemporary to jazz compositions. It could be used as a solo instrument or in joined performances with various ensembles, symphony orchestra, choir and soloists. Since 1992, the Kaunas Jazz festival has included carillon performances of jazz and original compositions, includes Maurice Ravel-Giedrius Kuprevicius Blues-Bolero, which features the foremost Lithuanian jazz saxophonist Petras Vyšniauskas (*1957). Renovation - 2006: Royal Eijsbauts (Asten, Netherlands) and Virmalda (Kaunas, Lithuania).

bell pngNow Kaunas carillon has 49 bells, c, d, e---d4 (transp. in fis). Composers of original works for carillon include Mindaugas Urbaitis, Algimantas Kubiliūnas, Antanas Jasenka, Zita Bružaitė, Algirdas Klova, Giedrė Pauliukevičiūtė, Vladas Švedas, Dalia Kairaitytė, Vidmantas Bartulis, Viktoras ir Giedrius Kuprevičiai, Julius Vilnonis, Raimundas Eimontas, Kęstutis Kačinskas, Tatjana Voronina, Marta Irachkova. Since 1974, the World Federation of Carillonneurs unites the carillonneurs of the world.

bell pngSince 1993, Lithuanian association „Carillonneurs guild” members are Giedrius Kuprevicius (president), Kestutis Kačinskas, Julius Vilnonis, Stanislovas Žilevicius, and an honorary members

Hans Mollerup
Hans Mollerup (Denmark,*1935 05 24 - † 2010 12 23) and

Grzegorz Szychlinski
Grzegorz Szychlinski
(Poland)

bell pngKaunas' carillonneurs have performed in Belgium, Denmark, Spain, Poland, the Netherlands, France, Germany, Australia and the New Zealand.